pośrednik ubezpieczeniowy

pośrednik ubezpieczeniowy

agent ubezpieczeniowy lub broker. Osoba, nie będąca ubezpieczycielem, ani ubezpieczonym, na mocy zlecenia, które zostało udzielone w formie czynności cywilnoprawnej toruje innym ludziom drogę do zawarcia umowy ubezpieczenia, pośredniczy w jej zawieraniu lub zawiera ją w charakterze pełnomocnika i może także współdziałać w procesie jej realizacji. Za wykonywane czynności faktyczne lub prawne, które wiążą się z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia pobiera wynagrodzenie.