płatności nieuwarunkowane

płatności nieuwarunkowane (ang. unconditional payments)

płatności, których dokonanie przez bank nie jest uzależnione od wymogu spełnienia przez beneficjenta jakichkolwiek warunków. Płatności uiszczane za pomocą czeków i w formie poleceń zapłaty należą do kategorii płatności nieuwarunkowanych.