papiery wartościowe na zlecenie

papiery wartościowe na zlecenie (ang. securities to order)

papiery wartościowe, wskazujące konkretną osobę jako ich właściciela, z kolei proces przeniesienia wynikających z nich praw majątkowych odbywa się w drodze indosu. Rodzaj papierów wartościowych rozróżnianych ze względu na sposób wskazania osoby uprawnionej i trybu zbywania papierów.