protest weksla

protest weksla (ang. protest of bill)

odmowa przyjęcia, publicznie, weksla trasowanego przez trasata lub kupna weksla trasowanego przez akceptanta lub też wystawcę weksla, jeśli chodzi o weksel własny. Termin, w którym może być dokonany protest, treść, forma instytucja właściwa do sporządzenia tego aktu, zazwyczaj przez biuro notarialne, są szczegółowo określone w prawie wekslowym. W przypadku niedotrzymania terminu określonego przepisami skutkuje tym, że posiadacz weksla traci regres do wszystkich dłużników wekslowych oprócz osób wystawcy weksla własnego i akceptanta weksla trasowanego. Patrz też: akcept.