próg rentowności

próg rentowności (ang. break even point)

wielkość produkcji określającą opłacalność prowadzenia działalności. Oznacza, że całkowite przychody osiągane przez firmę są równe całkowitym kosztom, które ta firma ponosi. Przedsiębiorstwo znajdujące się na progu rentowności nie przynosi zysków, ale też nie generuje strat.