Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń

Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń

instytucja, która działała w latach 1996-2002. Kontrolowała działalność towarzystw ubezpieczeniowych, wydawała zezwolenia na działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych. Nie licencjonowała zakładów ubezpieczeń, co pozostawało w gestii Ministra Finansów. Jej następcą jest Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.