pożyczka

pożyczka (ang. loan agrement)

oznacza przeniesienie przez pożyczkodawcę na rzecz pożyczkobiorcy danej ilości przedmiotów wyróżniających się określoną jakością i gatunkiem. Pożyczkę może udzielić każdy podmiot, tak samo tę pożyczkę wszystkie podmioty mogą przyjąć. Przedmiotami pożyczki mogą być rzeczy materialne oraz środki pieniężne. Umowa o pożyczkę nie musi określać celu, na który zostaną przeznaczone udzielone środki. To oraz fakt, że umowa pożyczkowa nie musi być umową odpłatną, czyli inaczej oprocentowaną, różni ją od umowy kredytowej.